Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурал зохион байгуулахтай холбогдох мэдээлэл, зарыг тухай бүр ТА ЭНД -ээс авна уу.

Өмгөөлөгчдийн Холбооны Их хурлаар хэлэлцэх дүрэм, журмын төсөлд санал авах хэсэг. Та холбогдох дүрэм, журмын нэр дээр дарахад тухайн баримт бичгийн төсөл гарч ирэх бөгөөд танилцаж саналаа өгнө үү.

Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны Ерөнхийлөгчид нэр дэвшигч нарын товч танилцуулга, мөрийн хөтөлбөр.

Өмгөөлөгчдийн нэрсийн жагсаалыг аймаг, нийслэл тус бүрээр гаргасан болно. Та өөрийн регистрийн дугаарыг хийж жагсаалтад байгаа эсэхийг шалгах боломжтой. Таны нэр нэрсийн жагсаалтад байхгүй бол Та Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбооны 70126861-3 дугаарт залгаж лавлана уу.